ČLENSKÁ SCHôDZA

21.10.2019 20:18
Dňa 29.11.2019 v piatok sa uskutoční valne zhromaždenie členov Staré Fáro
kde : Reštaurácia MAYTEX (vchod od zadu dole)
čas : 18:00 hod
Účasť nutná , privítame aj nových členov
výbor SF
 
poprosím nahlásiť účasť