Igor - celkovy výťaz podujatia výťaz kategorie A 4 nad 2000 cm³

Igor - celkovy výťaz podujatia výťaz kategorie A 4 nad 2000 cm³