Daruj 2% z dane

Ďakujeme všetkým , ktorý nás majú chuť podporiť aj touto cestou a darovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu

Tlačivá pre rok 2021

Potvrdenie o zapl. dane 2020.pdf

SF 2- zamestnanci 2020.pdf