Daruj 2% z dane

Ďakujeme všetkým , ktorý nás majú chuť podporiť aj touto cestou a darovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu

Tlačivá pre rok 2018

 SF 2% - zam  estna nci   2018 

potvrdenie o zapl. dane 2018