Daruj 2% z dane

Ďakujeme všetkým , ktorý nás majú chuť podporiť aj touto cestou a darovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu

Tlačivá pre rok 2021

  Potvrdenie o zapl. dane 2023

Vyhlaseni e zamestnanci 2%