Duchonka

17.08.2014 18:40

Tí čo pojdu po vlastnej osi

-  stretneme sa  v piatok o 13 00 pri nemocnici

Tí čo pojdu na voziku alebo odathovke 

neviem 

 

všetci sa stretneme v RK pri papiernach oproti OMV o 13 30

odtial pokračujeme spolu