RETRO TOUR 2020

20.09.2020 20:44
 
RETRO TOUR preteky na starých bicykloch nedeľa 20.9.2020
Stretneme sa o 12:45 pri StopShope
12:55 odchod na námestie
 
 účasť 10 strojov