stretnutie

01.07.2018 19:50

Stretneme sa v nedeľu 01.07.2018 pri StopShope  o 15:00 hod 

účasť 10 členov