Stretnutie

17.02.2018 18:55

Zdravím
Pozývam všetkých členov klubu na stretnutie
Kde : Krčma Váh  
Kedy : 1.12.2017 o 18:00 hod.
Program : ukončenie sezóny , odovzdanie preukazov novým členom,
členské na rok 2018, príprava zrazu Staré Fáro 2018 a rôzne

 

účasť 25 členov klubu